Thái Nguyên: Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy
Báo Tiếng Chuông - 20/10/2017
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Hãy cùng nhau ngăn chặn ma túy. Ảnh minh họa

 

Theo đó, từ nay đến năm 2020, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi  tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành và đạt được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ nội dung đã được nêu trong Đề án "Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020".

Các giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị giảm tác hại, điều trị nghiện các chất ma túy và công tác quản lý sau cai; tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 5.379 người nghiện ma túy. Trong năm 2016, đã tổ chức cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh, cơ sở cai nghiện do huyện, thành phố quản lý là 1.080 người, đạt 104% so với kế hoạch; điều trị thay thế bằng Methadone cho 2.178 người.

Lực lượng tình nguyện viên, thanh niên xung kích các xã, phường, thị trấn duy trì các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đã tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho hàng nghìn lượt người; vận động, thuyết phục hàng trăm người đi cai nghiện tự nguyện, phân công các tổ chức và cá nhân quản lý, giáo dục tư vấn giúp đỡ 100% số người quản lý sau cai tại địa phương...

Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành trong cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm; tăng cường xây dựng lực lượng an ninh ở tuyến cơ sở rộng khắp và hiệu quả.