TPHCM: Phấn đấu 3 giảm trong phòng, chống và cai nghiện ma túy
Báo Tiếng Chuông - 01/09/2017
Nhằm thực hiện mục tiêu 3 giảm trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy (giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại), TPHCM sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện; sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy, cũng như sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chổng, kiểm soát và cai nghiện.
Tuyên truyền phòng, chống ma túy

 

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất chủ trương, chính sách trong công tác cai nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đa dạng hóa các hình thức, mô hình điều trị nghiện ma túy, công tác cai nghiện phục hồi; tổ chức lại các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố kết hợp với đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ; tích hợp cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý người nghiện ma túy...

Thành phố sẽ tăng cường đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm soát, quản lý chặt chẽ tiền chất ma túy, ngăn chặn việc tổ chức sản xuất ma túy trên địa bàn.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học; mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone có kiểm soát cho phạm nhân trong trại giam…

Các sở, ngành liên quan phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư trung hạn 2016-2020 cho công tác nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện ma túy; phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho công tác nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện ma túy…

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, các chủ trương, biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố và tại địa phương; vận động người nghiện và gia đình tự nguyện đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

Tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện và các dịch vụ chăm sóc y tế có liên quan; hỗ trợ người đã cai nghiện được học nghề, tim việc làm, vay vốn, sản xuất kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy…