World Bank hỗ trợ VN phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 28/05/2005

Ngày 26/5, Ngân hàng Thế giới tại VN đã ký văn bản viện trợ không hoàn lại 35 triệu USD cho dự án Phòng chống HIV/AIDS của VN nhằm giảm bớt sự lây lan của bệnh dịch này, và ngăn ngừa sự lan rộng trong dân chúng.

Phần lớn kinh phí dự án sẽ được chuyển trực tiếp đến 20 tỉnh và thành phố để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động theo Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, tập trung vào mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của HIV.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng một hệ thống quốc gia để theo dõi, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của Chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia, kể cả hỗ trợ sự phối hợp đa ngành nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử; cũng như tăng cường năng lực tại các cấp trung ương và cấp tỉnh, hỗ trợ khuyến khích sáng kiến phòng chống HIV/AIDS.

Một chương trình thử nghiệm cách tiếp cận dựa trên cơ sở cộng đồng trong việc lồng ghép các hoạt động giảm thiểu tác hại trong điều trị và chăm sóc sẽ được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, và Khánh Hòa. Bộ Y tế sẽ cộng tác chặt chẽ với Bộ Lao động và Thương binh xã hội trong chương trình thử nghiệm này.

Hà Vy