Lao động và công đoàn quốc tế
Các Website khác - 23/04/2005

Tổ chức LĐ quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo về tình trạng đại dịch HIV/AIDS trong lực lượng LĐ toàn cầu. Theo báo cáo này, hiện nay có khoảng 36,5 triệu người ở độ tuổi LĐ đã bị nhiễm HIV. Sang năm 2006, số LĐ chết kể từ khi đại dịch này bùng phát sẽ lên tới 28 triệu người. Nếu không có những biện pháp điều trị kịp thời, đến năm 2010, số LĐ chết vì HIV sẽ lên tới 48 triệu và năm 2015 sẽ là 74 triệu. HIV/AIDS đã tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo này, trong khoảng thời gian 1992-2002, ở các nước được điều tra, tăng trưởng GDP giảm 0,2%/năm (tương đương 25 tỉ USD/năm). C.N.B