Cuối thu rực rỡ ở Mỹ
Các Website khác - 19/11/2008

 

Màu vàng kim cuối thu trải thảm rộng khắp con đường Nine Mile, bang Ohio, Mỹ, qua ảnh của độc giả Ly Nguyen Mullis.

Ly Nguyen Mullis