Chiến thuật... bóp cổ
Các Website khác - 08/11/2005
Lấy lý do nghi các công ty thương mại Triều Tiên dính líu vào việc phổ biến vũ khí hạt nhân, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đông kết tài sản của một số công ty này trên đất Mỹ.

Biện pháp ấy cũng được áp dụng đối với các công ty Mỹ và nước thứ ba có quan hệ buôn bán với các công ty thương mại Triều Tiên.

Báo Rô-đông ngày 4-11 nhận xét: Ðây không đơn thuần chỉ là vấn đề quan hệ kinh tế mà là một khâu trong chính sách bóp nghẹt, thù địch chống Triều Tiên. Bằng biện pháp này, Mỹ đã vi phạm tinh thần bản Tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, nhằm cưỡng bức Triều Tiên "từ bỏ hạt nhân trước", tạo ưu thế trong vòng đàm phán sáu bên sắp tới.

Tờ báo bình luận: Ðối thoại và trừng phạt không thể song song tồn tại. Trừng phạt đối tượng đối thoại chẳng khác gì bóp cổ đối phương rồi ngồi nói chuyện. Và khẳng định: "Quyền lựa chọn không phải chỉ có ở Mỹ".
NHÂN ÐĂNG