Chủ tịch Nước ra quyết định đặc xá
Các Website khác - 10/12/2008
 
 Ngày 4.12.2008, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định về đặc xá năm 2009.

Theo đó, Chủ tịch Nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (năm 2009) và 79 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.2009). Thời gian đã chấp hành hình phạt tù để xét đặc xá đến ngày 31.12.2008.

Đối tượng đặc xá bao gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn - đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù, được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

Chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đã chấp hành hình phạt tù ít nhất là một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù; đã chấp hành hình phạt tù ít nhất là mười bốn năm đối với hình phạt tù chung thân, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

S.Đà