Chú trọng phụ nữ, trẻ gái vị thành niên và bình đẳng giới
Báo Tiếng chuông - 11/06/2016
Đó là một trong những ưu tiên quan trọng được đưa ra trong Tuyên bố Chính trị 2016 của Liên Hợp Quốc năm 2016 về Kết thúc dịch AIDS.

Mỗi ngày trên thế giới lại phát hiện thêm 2.000 ca nhiễm HIV mới trong thanh niên, chiếm 1/3 tổng số các ca nhiễm mới, nhưng chỉ có 28% số nữ thanh niên có kiến thức đúng về HIV.

 

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đặc biệt nhấn mạnh, sự cần thiết phải giải quyết gánh nặng về HIV đối với phụ nữ, đặc biệt là nữ thanh niên và trẻ gái vị thành niên ở khu vực tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi - Ảnh: AP

 

Vì vậy, các quốc gia đã cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên đóng một vai trò cốt lõi hơn trong công tác phòng, chống AIDS, thông qua thúc đẩy thực hiện đầy đủ các quyền về chăm sóc sức khỏe, giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và dự phòng lây nhiễm HIV.

Trong Tuyên bố Chính trị 2016 về Kết thúc dịch AIDS của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, tầm quan trọng của tiếp cận phổ cập tới chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, cùng các quyền về sức khỏe sinh sản.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đặc biệt nhấn mạnh, sự cần thiết phải giải quyết gánh nặng về HIV đối với phụ nữ, đặc biệt là nữ thanh niên và trẻ gái vị thành niên ở khu vực tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi.

Bên cạnh đó, cam kết thực hiện bình đẳng giới, đầu tư nâng cao năng lực cho phụ nữ, chấm dứt mọi hình thức bạo hành và phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái, nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ mình của phụ nữ, trẻ em gái tránh bị lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, sự tham gia của nam giới và các trẻ em trai trong những vấn đề này là không thể thiếu.

Các mục tiêu cụ thể của ưu tiên trên bao gồm: Đến năm 2020 giảm số nhiễm mới HIV trong trẻ gái vị thành niên và nữ thanh niên độ tuổi 15-24 trên toàn thế giới xuống dưới 100.000 ca mỗi năm; Xóa bỏ bất bình đẳng giới, lạm dụng và bạo hành trên cơ sở giới; Chấm dứt mọi hình thức bạo hành, phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, như bạo hành trên cơ sở giới, bạo hành tình dục, bạo hành trong gia đình, trong các quan hệ bạn tình, bao gồm cả trong môi trường xung đột, hậu xung đột và hoàn cảnh nhân đạo; Khuyến khích, hỗ trợ nâng cao vai trò chủ động của thanh niên, đồng thời mở rộng giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và bảo vệ các quyền con người.

Tuy nhiên, Tuyên bố Chính trị 2016 chưa bao gồm các mục tiêu cụ thể về giáo dục tính dục toàn diện, mặc dù phần lớn dịch HIV ở các khu vực trên thế giới đều có đường lây chủ đạo qua quan hệ tình dục.

Ở khu vực tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi, hơn 98% các ca nhiễm HIV mới là lây truyền qua đường tình dục. Đồng thời, cũng không đề cập đến các quyền về tình dục, như quyền tiếp nhận thông tin, quyền tự quyết, quyền đồng thuận và quyền không bị phân biệt đối xử, là những quyền rất quan trọng cần được bảo đảm để đáp ứng hiệu quả với dịch AIDS.