Đoàn thượng nghị sỹ Hoa Kỳ thăm Việt Nam
Các Website khác - 12/12/2005

Hà Nội (TTXVN) - Từ ngày 12 đến ngày 13/12, đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Gôđơn Ximít, Chủ tịch tiểu ban giảm nợ và phát triển dài hạn thuộc Uỷ ban Tài chính và Chủ tịch tiểu ban thương mại, du lịch và tăng trưởng kinh tế thuộc Uỷ ban Thương mại và Giao thông Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu thăm Việt Nam.

Đoàn gồm 7 thượng nghị sĩ (6 thuộc Đảng Cộng hòa, 1 thuộc Đảng Dân chủ), là Chủ tịch các tiểu ban thuộc các Ủy ban Tài chính, Thương mại, Chuẩn chi và thành viên Lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Mục đích của chuyến thăm là nhằm tìm hiểu tình hình và trao đổi với chính phủ Việt Nam về các vấn đề thuộc quan hệ song phương, trong đó có thương mại, dịch cúm gia cầm và dịch HIV/AIDS.

Ngày 12/12, đoàn đã được tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đức Lương và trao đổi những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với các nghị sỹ Hoa Kỳ về những thành tựu về kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây. Hai bên trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Hai bên hài lòng nhận thấy rằng, trong 10 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển đáng kể về nhiều mặt.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các nghị sỹ Hoa Kỳ vào việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế-thương mại, nhân đạo, phòng chống đại dịch cúm gia cầm và HIV/AIDS; đề nghị các Thượng nghị sỹ Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ để hai bên sớm kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời vận động Quốc hội Mỹ dành Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những đóng góp khắc phục hậu quả cơn bão Katrina vừa qua. Phía Hoa Kỳ khẳng định sự ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO đồng thời nhấn mạnh Việt Nam cần đảm bảo việc thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Các cuộc tiếp xúc đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau./.