Giải quyết đăng ký kết hôn trong 5 ngày
Các Website khác - 30/12/2005

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo quy định này, trong thời hạn 5 ngày từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình, UBND xã, phường phải làm đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Theo Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con. Nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trong trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ, thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp có yếu tố nước ngoài, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ. Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch.

Nghị định trên cũng quy định một số vấn đề mới như việc xác định lại giới tính. Theo đó, việc xác định lại giới tính chỉ áp dụng trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học. Một trong những căn cứ để xác định lại giới tính là văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp giới tính

Nghị định có hiệu lực thi hành 1/4/2006.

Việt Anh