Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội
Các Website khác - 30/12/2005

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:
Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

Ngày 29.12, tại TPHCM, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI đã tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) từ khoá I đến khoá XI.

Các đồng chí: Nguyễn Văn An - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Quang Được - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Yểu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM và gần 100 đại biểu đại diện cho các ĐBQH các khoá, đã dự cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã khái quát quá trình hoạt động 60 năm Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. 60 năm, Quốc hội Việt Nam đã trải qua gần 11 nhiệm kỳ hoạt động.

Dù ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Quốc hội khoá I với bản hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946) là khoá Quốc hội đặc biệt, kéo dài gần 15 năm, gắn với cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc.

Các khoá II, III, IV, V được tổ chức theo Hiến pháp năm 1959, hoạt động trong thời kỳ "tất cả cho tiền tuyến" giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quốc hội khoá VI thông qua hiến pháp mới - Hiến pháp 1980.

Tiếp theo là Quốc hội khoá VII và khoá VIII, đặc biệt là Quốc hội khoá VIII đã thông qua bản Hiến pháp 1992 - hiến pháp của thời kỳ đổi mới. Quốc hội khoá IX, X, XI có những đổi mới quan trọng. Số lượng ĐBQH chuyên trách được tăng lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khẳng định: "Niềm tin tuyệt đối của Quốc hội, của nhân dân, cử tri cả nước đối với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự giúp đỡ và giám sát chặt chẽ của nhân dân, Quốc hội sẽ ngày càng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Nhiều ĐBQH các khoá đã phát biểu ý kiến ôn lại kỷ niệm trong những năm tháng làm người đại biểu nhân dân.

N.Đ