Hà Nội: Thắng thầu tuyến xe buýt, được khai thác 5 năm
Các Website khác - 18/08/2005

(VietNamNet)- Các doanh nghiệp vận tải thắng thầu tuyến xe buýt tại Hà Nội sẽ được khai thác ổn định 5 năm trên tuyến này.

Soạn: AM 520687 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hành khách trông chờ nhất vẫn là chất lượng phục vụ trên các tuyến xe búyt.

Hợp đồng sẽ được điều chỉnh trong trường hợp có biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, các chính sách của Nhà nước có thay đổi tác động đến giá thành sản phẩm dịch vụ và thay đổi, điều chỉnh khối lượng đặt hàng.

Đây là nội dung trong quyết định về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung "Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội" vừa được UBND thành phố ban hành.

  • K.M