Hội họp nhiều quá
Các Website khác - 19/12/2005
Có nơi không tổ chức họp hoặc không đi họp còn bị cấp trên trừ điểm thi đua. Do có quá nhiều cuộc hội họp cuối năm, cho nên các công việc hằng ngày phải xếp lại hoặc có làm cũng chỉ qua loa đại khái, ít chất lượng.
Vào những ngày tháng cuối năm này, nơi nào cũng bộn bề công việc, trong đó hội họp là công việc không thể thiếu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù ai cũng biết, cũng ta thán là có quá nhiều cuộc hội họp, nhưng không hội họp thì không làm được việc (vì việc gì cũng phải chờ tập thể quyết định). Thậm chí, có nơi không tổ chức họp hoặc không đi họp còn bị cấp trên trừ điểm thi đua. Do có quá nhiều cuộc hội họp cuối năm, cho nên các công việc hằng ngày phải xếp lại hoặc có làm cũng chỉ qua loa đại khái, ít chất lượng. Cũng do nhiều cơ quan, đơn vị cùng tổ chức hội họp và muốn lãnh đạo cấp trên đến dự họp mà không ít cán bộ lãnh đạo phải đi họp theo kiểu "chạy sô", nghĩa là chỉ đến ngồi dự một chút cho có mặt, sau đó lại phải chạy sang đơn vị khác để khỏi mang tiếng là lãnh đạo không sâu sát cơ sở.

Tôi không phải là cán bộ lãnh đạo, nhưng cũng nhận được khá nhiều giấy mời họp cuối năm, từ cấp thành phố đến cấp phường, xã, khu phố. Tham dự các cuộc họp, tôi thấy có không ít người chỉ ngồi đọc báo hoặc nói chuyện riêng, thậm chí có người còn ngủ gật. Một số cuộc họp nội dung sơ sài, các đại biểu chỉ nghe đọc lướt qua báo cáo tổng kết mà không có bàn luận, trao đổi. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo tại hội nghị thường được chuẩn bị từ trước và cũng rất chung chung, không sát thực tế của địa phương, đơn vị, nên khó thực hiện. Ngoài tình trạng hội họp nhiều, cơ quan, đơn vị, địa phương còn tổ chức các buổi họp mặt truyền thống, tất niên, đầu năm gây nhiều lãng phí về thời gian, công sức và tiền bạc. Tôi đã chứng kiến một cuộc họp mời 240 thực khách chiêu đãi tiệc mặn nhưng chỉ khoảng 80 người dự.

Từ thực tế nêu trên, đề nghị Nhà nước nên quy định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc quản lý, điều hành công việc ở cơ quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng việc gì cũng phải họp. Chỉ nên tổ chức mít-tinh, họp mặt truyền thống, tất niên hoặc họp mặt đầu năm vào các năm chẵn thay vì năm nào cũng tổ chức như hiện nay.

HOÀNG LONG
(TP Hồ Chí Minh)