Mở rộng công khai việc thu chi tài chính ở cấp cơ sở
Các Website khác - 22/03/2006
Tình trạng cán bộ cấp xã, phường vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xảy ra không ít. Nhiều nơi, cán bộ hách dịch, nhũng nhiễu, không cho người dân tham gia những việc mà đáng lẽ theo quy chế họ phải được "biết, bàn và kiểm tra".

Những năm gần đây, Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai sâu rộng tới nhiều địa phương. Nội dung quy chế tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, bàn bạc về những vấn đề liên quan xảy ra trên địa bàn. Qua đây, người dân cũng trực tiếp giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ cấp xã, phường vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xảy ra không ít. Nhiều nơi, cán bộ hách dịch, nhũng nhiễu, không cho người dân tham gia những việc mà đáng lẽ theo quy chế họ phải được "biết, bàn và kiểm tra". Thủ tục thông báo, niêm yết và phổ biến văn bản công khai nhiều khi được tiến hành một cách qua quýt, hình thức. Có phường, xã, đối phó với người dân và cơ quan cấp trên bằng hình thức đưa nội dung thông báo lơ mơ qua loa truyền thanh hoặc dán văn bản ở những vị trí mà người dân khó tiếp cận. Ðã thế, nhiều trường hợp chỉ thông báo, kể lể về thành tích, những việc chung chung vô thưởng, vô phạt, còn những vấn đề "nhạy cảm" liên quan thu chi nguồn tài chính, ngân sách, sử dụng công quỹ thì cán bộ xã, phường tìm cách bưng bít. Tình trạng này dẫn đến những biểu hiện mờ ám, khuất tất trong lĩnh vực thu chi tài chính ở cơ sở có lúc, có nơi diễn ra nghiêm trọng. Hiện tượng lãng phí, thất thoát, tham ô công quỹ xảy ra ở nhiều xã, phường.

Trong lĩnh vực xây dựng công trình phúc lợi, nguồn ngân sách, vốn đầu tư bị thất thoát nhiều. Chúng ta dễ dàng bắt gặp hiện trạng ở nhiều địa phương, những đoạn đường, ngôi trường, trạm điện, trạm y tế, công trình thủy lợi, chợ búa xây dựng dang dở, bỏ phí không sử dụng được hoặc sử dụng chưa lâu đã xuống cấp vì chất lượng kém. Không những nguồn ngân sách cấp cho việc xây dựng công trình công cộng bị thất thoát, ở nhiều nơi, còn xảy ra tình trạng cán bộ cơ sở nhẫn tâm tham ô, chiếm đoạt cả nguồn quỹ xóa đói, giảm nghèo, tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, gia đình chính sách. Ở một số địa phương, xảy ra vụ việc cán bộ chính sách làm giả hồ sơ thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách để rút tiền Nhà nước, gây bất bình, khiếu kiện kéo dài trong nhân dân.

Thiết nghĩ, chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước mở rộng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần được triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa. Trong đó, các vấn đề về công khai nguồn thu chi ngân sách, quỹ đóng góp của người dân cần được thực hiện triệt để, thường xuyên. Muốn làm tốt việc này, vấn đề đặt ra là phải nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ tài chính ở cấp xã, phường. Họ phải là những người giỏi nghiệp vụ kế toán và có phẩm chất trung thực, khách quan trong công việc.

THÁI DƯƠNG
(Cà Mau)