Nhân viên đăng kiểm 'ăn tiền' bị chuyển công tác
Các Website khác - 22/03/2006

Ngày 21/3, Cục trưởng Đăng kiểm đã quyết định kỷ luật 7 cán bộ, nhân viên vì những hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong quản lý. Ông Nguyễn Tuấn Sơn và Nguyễn Văn Kha (Trung tâm đăng kiểm 50-07V) bị hạ bậc lương, thu hồi thẻ đăng kiểm viên, chuyển công tác khác.

Đăng kiểm viên Trần Đình Bắc, Phạm Quốc Toản (Trung tâm đăng kiểm 50-03V) cũng bị hạ bậc lương, chuyển công tác. Cục Đăng kiểm cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03V của ông Nguyễn Đình Quân; khiển trách các ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-07V và ông Bùi Văn Hòa, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-07V.

Ngoài ra, 3 lãnh đạo Cục Đăng kiểm gồm các ông: Nguyễn Văn Ban (Cục trưởng), Trịnh Ngọc Giao và Trịnh Đức Chinh (Cục phó) đã kiểm điểm trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật Cục Đăng kiểm.

(Theo Tuổi Trẻ)