Mỗi năm sẽ giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người
Các Website khác - 19/08/2005

Ngành Lao động Thương Binh và Xã hội sẽ cố gắng giải quyết việc làm mới cho 8 triệu lao động từ nay đến năm 2010, bình quân mỗi năm 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 80.000-90.000, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng cho biết tại ĐH thi đua yêu nước của ngành tổ chức sáng 19/8.

Trong 5 năm 2000-2005, cả nước đã tạo việc làm cho 7,5 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động trên 294.000. Hiện toàn quốc có hơn 400.000 người đang làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi năm chuyển về gia đình khoảng 1,5 tỷ USD.

Ngành lao động cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước xuống còn 15-16% vào năm 2010. Đây thực sự là con số thách thức bởi theo chuẩn mới ban hành (200.000 đồng khu vực nông thôn, 260.000 đồng khu vực thành thị), tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện rất cao, tới 26%, tương đương 4,6 triệu hộ và phần lớn tập trung ở những vùng nông thôn thường xuyên chịu thiên tai.

Như Trang