Tinh thần 19.8
Các Website khác - 19/08/2005
Tinh thần 19.8
Tô Phán

Sáu mươi năm đã trôi qua, cách mạng Việt Nam đã có những bước ngoặt quan trọng, nhưng bước ngoặt lớn nhất, vĩ đại nhất ở thế kỷ 20 của lịch sử nước ta vẫn là cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám vĩ đại "Việt Nam rũ bùn đứng dậy sáng loà". Nhân dân Việt Nam chịu cảnh lầm than, sống tha hương trên chính quê hương mình sau cuộc "bẻ ghi" đầy ngoạn mục đã đứng dậy trở thành người chủ đất nước.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám là tinh thần chủ đạo xuyên suốt 60 năm qua. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám - tinh thần anh dũng quật cường, thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ - đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến hôm nay, ngọn lửa của tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn được thắp sáng.

Lịch sử của một quốc gia - trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt như đại hồng thuỷ xảy ra - thì gần như không thể có những nét gãy lớn làm mất đi truyền thống. Một dân tộc có sức sống mãnh liệt và kỳ lạ như Việt Nam thì dù gặp biến cố lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể bị đứt đoạn truyền thống.

Không ít người trên thế giới đã nghĩ rằng, những năm tháng gian khổ sau chiến tranh giải phóng đất nước sẽ đưa Việt Nam trở về điểm xuất phát. Nhưng họ đã nhầm. Kỳ diệu vượt qua được chính mình, trên chính chỗ đứng mà mình đã giành được, bằng xương máu của nhiều thế hệ, Việt Nam đã bước ra thế giới với một hình ảnh đầy kiêu hãnh.

Đó là do tinh thần Cách mạng Tháng Tám.

Ôn cố tri tân. Hôm nay ôn lại lịch sử, soi mình vào lịch sử hào hùng của dân tộc, là để hiểu rõ mình hơn, khám phá những khả năng tiềm ẩn, để vượt lên trên một chặng đường mới. Quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng và văn minh - đó chính là phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám!