Nâng mức phí cấp phép lao động cho người nước ngoài
Các Website khác - 24/08/2005

Bộ Tài chính vừa ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sau 2 năm ngừng thu mức phí ban hành từ năm 1997. Mức phí cấp phép mới và gia hạn đều cao gấp đôi so với mức cũ.

Lệ phí thu mỗi giấy phép cấp mới là 400.000 đồng, cấp lại là 300.000 đồng và gia hạn là 200.000 đồng. Mỗi giấy phép có thời hạn sử dụng trong 3 năm.

Sở Lao động - Thương bình và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất được Sở lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cấp giấy phép lao động thực hiện thu phí có trách nhiệm đăng ký kê khai thu, nộp, quyết toán khoản lệ phí này theo quy định hiện hành.

Cơ quan thu lệ phí được trích 50% tổng số tiền thực thu để phục vụ công tác liên quan tới thu phí. Quyết định có hiệu lực từ cuối tháng 8.

Thanh Lương