Nên có chế độ hợp lý cho cán bộ công trường 06
Các Website khác - 14/12/2005
Nên có chế độ hợp lý cho cán bộ công trường 06

Hà Phương
Tuyên Quang là tỉnh miền núi với 6 huyện, thị xã, 145 xã, phường, thị trấn, 2.264 thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. Trong đó có 102 phường, xã, thị trấn có người nghiện ma tuý (MT). Xuất phát từ tình hình thực tế, trong khi chưa có trung tâm cai nghiện của tỉnh, tỉnh đã thành lập 6 công trường 06 tại 6 huyện, thị xã.

Trong mô hình cai nghiện MT 3 giai đoạn của Tuyên Quang, có giai đoạn 2 là thời gian từ 1 - 2 năm người nghiện phải LĐ để cai nghiện, chữa bệnh chủ yếu tại công trường 06. Đây là thời gian nhằm phục hồi sức khoẻ ở trạng thái ổn định, bình thường. Tuy nhiên với những đối tượng này, các công trường 06 và nhất là những cán bộ (CB) công tác ở đây luôn phải đối mặt với những bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như gan, lao, HIV. Thế nhưng, hiện những CB này - ngoài tiền lương ra - chỉ được tỉnh hỗ trợ theo chế độ bồi dưỡng là 300.000đ/tháng. Trong khi, nếu ở trại tạm giam thì họ được hưởng mức như đối với công việc độc hại.

Có một CB công trường 06 đã tính rằng, sau gần 30 năm công tác tại trại giam, nay chuyển sang phụ trách công trường 06 thu nhập đã giảm gần 500.000đ/tháng. Đây là điều quá thiệt thòi. Mặc dù tỉnh cũng đã cố gắng, nỗ lực hỗ trợ ở mức có thể, nhưng có lẽ đến lúc dù chưa xây dựng được trung tâm cai nghiện của tỉnh thì cũng cần có những vận dụng hợp lý, tránh thiệt thòi cho người LĐ. Vì công trường 06 cũng có những đối tượng như trong trại giam, như mắc các bệnh lây nhiễm, HIV, nhưng trong trại giam, nếu có 10% số tù nhân nhiễm HIV/AIDS thì CB trực tiếp quản lý được hưởng một khoản hỗ trợ nhất định.