Nghiêm cấm tàu, thuyền chở quá tải rời bến
Các Website khác - 01/10/2005
Đò ngang sông chở quá tải rất phổ biến. Ảnh: Anh Tuấn

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái phương tiện tại các cảng để xử lý triệt để phương tiện chở quá tải, phương tiện không đủ điều kiện an toàn rời cảng, bến.

Các khu vực trọng điểm về an toàn giao thông đường thủy nội địa, các địa phương phải có phương án hạ tải đối với phương tiện thủy nội địa chở quá tải trọng cho phép. Xử lý triệt để phương tiện kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản trên đường thủy nội địa mà không có đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo điều kiện hành nghề.

Ngoài ra, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố cũng được chỉ đạo tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện để đẩy nhanh việc đăng ký, quản lý, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Kiên quyết xử lý những bến thủy nội địa không có giấy phép hoạt động, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa;

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông, vận tải đường thủy nội địa của địa phương. Bên cạnh đó, phải dỡ bỏ, giải toả các công trình, phương tiện nuôi trồng thủy sản, khai thác cát, sỏi trái phép trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng.

Đ.L.