Người nghèo sẽ được tư vấn pháp lý miễn phí
Các Website khác - 13/10/2005

Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự và xử lý vi phạm hành chính, phát hiện những trường hợp cần trợ giúp pháp lý, cơ quan công an sẽ thông báo với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố - Sở Tư pháp TP HCM. Trung tâm sẽ cử người tham gia đại diện, bảo vệ hoặc bào chữa.

Đó là nội dung ký kết thực hiện sáng nay giữa Công an và Sở Tư pháp thành phố trong kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và người chưa thành niên.

Theo ông Nguyễn Thu Giang, Phó giám đốc Sở Tư pháp, mục đích của việc ký kết này nhằm đa dạng hóa phương thức trợ giúp pháp lý, giúp đối tượng và thân nhân của họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật. Việc phối hợp này cũng sẽ tạo được sự thống nhất giữa các cơ quan tư pháp địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành trong công tác trợ giúp pháp lý.

Những người được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí gồm: người nghèo, đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng xâu, xa, hẻo lánh...), người chưa thành niên phạm tội hoặc bị xâm hại, người tàn tật....

N.H.