Người sáng lập quỹ “Chống tham nhũng” được tặng Huân chương
Các Website khác - 28/12/2005

(VietNamNet) - Ông Đỗ Tường Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận 5, TP.HCM, người sáng lập giải thưởng “Chống tham nhũng” tại quận 5 (TP.HCM) vừa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Ông Linh được Nhà nước thưởng Huân chương lao động hạng 3 vì những cống hiến xuất sắc trong công tác Mặt trận suốt 18 năm qua.

Soạn: AM 661331 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông Đỗ Tường Linh

Trong bảng thành tích, nổi bất nhất là việc ông Đỗ Tường Linh là người sáng lập ra giải thưởng “chống tham nhũng”. Đây là ý tưởng không chỉ rất mới ở TP.HCM mà còn trong phạm vi cả nước.

Theo đó, người tố cáo sẽ được thưởng mức cao nhất là 10 triệu đồng nếu phát hiện hành vi tham nhũng. Kinh phí cho giải thưởng này được trích từ nguồn quỹ của UBMTTQ quận 5 thông qua công tác vận động các tổ chức đoàn thể, các hội đoàn, hội quán.

Giải thưởng “chống tham nhũng” của UBMTTQ quận 5 đã được ông Phạm Thế Duyệt – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN gửi thư khen ngợi và khuyến khích nhân rộng giải thưởng này.

Công tác tại UB.MTTQ quận 5 đã lâu, ngoài ý tưởng về giải thưởng “chống tham nhũng” ông Đỗ Tường Linh là người có nhiều ý tưởng mới lạ khác được áp dụng vào công tác Mặt trận, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Điển hình ý tưởng lập giải thưởng “Đại đoàn kết” để trao cho các ban chỉ đạo cấp phường, các khu phố có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”. Giải thưởng này đã hoạt động được 5 năm và trao giải cho hàng chục tập thể với giá trị giải thưởng từ 3 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, đầu năm 2005, trước tình hình xã hội phức tạp, ông Linh đề xuất bổ xung giải thưởng 3 triệu đồng cho tập thể, cá nhân có công tố giác những điểm chứa chấp tệ nạn xã hội, sử dụng ma tuý. Kết quả, quận 5 được đánh giá là địa bàn trong sạch của TP.

· Thái Thiện