Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính
Các Website khác - 15/02/2006
CĐ Viên chức tỉnh Tiền Giang:
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính

Năm 2005, trong nhiều bước tiến, Chủ tịch CĐ Viên chức Nguyễn Thị Phụng chỉ nhấn mạnh một ý: "Chúng tôi được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đánh giá cao việc tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên CĐ". Thực ra ý đó có liên quan rất lớn đến việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính.


Biểu hiện gần đây nhất là CĐ Viên chức tỉnh phối hợp với Ban Cải cách hành chính tỉnh mở 3 lớp tập huấn trang bị kiến thức cho 181 cán bộ, đoàn viên CĐ là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng phòng, phó phòng hành chính - tổ chức thuộc các sở, ngành về chương trình tổng thể cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Ban chấp hành CĐ Viên chức tỉnh còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của đội ngũ công chức, viên chức. Đặc biệt, việc xây dựng qui chế phối hợp với lãnh đạo cơ quan luôn được coi là biện pháp tiên quyết giúp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ. Bởi vậy năm 2005, CĐ Viên chức đạt tỉ lệ CĐCS vững mạnh rất cao - tới 39/40. Góp phần vào thành quả đó, phải kể thêm phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thuộc loại mạnh: Giải cầu lông truyền thống thu hút 97 vận động viên thuộc 20 đơn vị tham gia; giao lưu hát karaoke và hội thi thời trang công sở ở các cụm; giao lưu thể dục thể thao các CĐCS cơ quan thuộc khối Đảng, khối Nhà nước và đoàn thể...

Điều cần nhấn mạnh là ngay trong quí I của năm 2006 này, tất cả CĐCS trực thuộc đã tổ chức thành công hội nghị CB.CC. Chủ tịch Nguyễn Thị Phụng cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính và cho phát hành "Bản tin CĐ Viên chức tỉnh Tiền Giang" mỗi quí một lần để phục vụ cho quá trình này". Kim Minh