Quỹ vì người nghèo: Năm năm, xây mới và sửa chữa gần 345 nghìn ngôi nhà cho người nghèo
Các Website khác - 30/12/2005
Sửa chữa nhà dột nát
cho đồng bào dân tộc
ở Tây Nguyên.
Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm năm qua, "Quỹ vì người nghèo" các cấp đã vận động được số tiền hơn 1.314 tỷ đồng. Một phần của quỹ đã được dùng để xây mới và sửa chữa 344 nghìn căn nhà cho người nghèo.
Tính đến nay, đã có 15 tỉnh, thành phố, hơn 250 huyện, thị xã; gần 5.000 xã, phường, thị trấn cơ bản xóa xong nhà tạm bợ, nhà dột nát cho các hộ nghèo.

Tính từ ngày phát động 17-10-2000 đến nay, cả nước đã vận động, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa được gần 344 nghìn căn nhà cho người nghèo, trong đó xây mới 255 nghìn nhà; riêng trong năm 2005, đã xây mới và sửa chữa 71 nghìn căn nhà cho người nghèo.

Nhiều cá nhân thể hiện tấm lòng cao cả như ông Trầm Bê ở TP Hồ Chí Minh nhiều năm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo hàng tỷ đồng; nông dân Lê Văn Lùn ở ấp Tân Thành, xã Tân Thạnh, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ủng hộ hơn 200 triệu đồng xây dựng gần 60 nhà "Đại đoàn kết".

Cụ Nguyễn Văn Lũy là một Việt kiều nay (đã qua đời) dù ngoài 90 tuổi vẫn tiết kiệm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" trong ba năm liền, với tổng số tiền là 4.000 USD.

Ngoài ra còn có rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng đã di chúc ủng hộ tiền tiết kiệm cá nhân hoặc tiền phúng điếu khi qua đời cho Quỹ “Vì người nghèo" các cấp...

Tuy nhiên, hiện nay, cả nước vẫn còn 417.300 nhà tạm, nhà dột nát cần xây dựng và sửa chữa.

Một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do số lượng nhà tạm, nhà dột nát quá nhiều như: Thanh Hóa còn hơn 36.000 hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát; Sóc Trăng, Long An, Đác Lắc còn trên 30.000 căn; Gia Lai còn 19.000 căn...

Văn Chúc