Sẽ rà soát các đơn vị xây dựng trên địa bàn HN
Các Website khác - 05/09/2005
Hà Nội hiện có nhiều chủ đầu tư thiếu năng lực quản lý công trình. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi kiểm tra năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách, thành phố Hà Nội sẽ loại bỏ những đơn vị không đủ năng lực hoạt động. Đó là nội dung dự kiến kế hoạch công tác tăng cường quản lý chất lượng trên địa bàn thủ đô.

Việc kiểm tra rà soát này sẽ được tiến hành ngay trong năm nay. UBND thành phố cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện ngay việc tự kiểm tra, rà soát, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo UBND thành phố, đối với các công trình xây dựng dân dụng, sẽ chú ý kiểm tra chất lương trong công tác hoàn thiện; tăng cường, kiểm tra, phát hiện các công trình đang sử dụng xuống cấp, nguy hiểm, xây dựng và thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình đang sử dụng.

Đoàn Loan