Yêu cầu Hải Phòng giải quyết dứt điểm tiêu cực đất đai
Các Website khác - 07/11/2005

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án và một số vụ khiếu nại kéo dài tại Hải Phòng.

Theo công văn 6215/VPCP, Phó thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai kéo dài. Lãnh đạo thành phố phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân có sai phạm trong sử dụng và quản lý đất đai. Qua đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai, khôi phục trật tự pháp luật trong lĩnh vực này...

Việt Anh