Đàn ông đồng tính do gene
Các Website khác - 01/02/2005

Không phải một, mà nhiều gene khác nhau, trong đó có cả những gene không thuộc nhiễm sắc thể giới tính đã quyết định đặc tính "gay" ở đàn ông, thay cho thiên hướng yêu thích phụ nữ như thông thường.

Brian Mustanski, ở Đại học Illinois ở Chicago, cùng cộng sự tại Viện Y học quốc gia Mỹ, đã tìm thấy những đoạn ADN chi phối giới tính trên ba nhiễm sắc thể khác nhau nằm trong nhân tế bào của một người đàn ông.

"Không hề có cái gọi là 1 gene 'gay' duy nhất", Mustanski, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định. "Thiên hướng giới tính là một đặc điểm phức tạp, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi tìm thấy vài vùng ADN có liên quan đến sự biểu hiện của nó".

"Phỏng đoán đúng nhất của chúng tôi là có một nhóm gene, có tiềm năng tương tác với những tác nhân môi trường, đã quyết định sự khác biệt trong thiên hướng tình dục", ông nói.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích bộ gene của 456 người đàn ông, thuộc 146 gia đình có từ hai anh em trai trở lên là gay.

Nếu như các công trình trước kia chỉ tập trung trên nhiễm sắc thể giới tính X, thì nghiên cứu mới đây còn kiểm tra thêm ở tất cả 22 cặp nhiễm sắc thể thường, bên cạnh nhiễm sắc thể X. Nhiễm sắc thể giới tính Y không được xét đến vì người ta tin rằng nó không chứa nhiều gene.

Nhóm nghiên cứu đã xác định được những đoạn ADN giống hệt nhau trên 3 nhiễm sắc thể thường - số 7, 8 và 10 - trên khoảng 60% cặp anh em trai bị đồng tính. Trong khi nếu ở các cặp gay ngẫu nhiên, tỷ lệ ADN giống nhau chỉ là 50%. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy đoạn ADN trên nhiễm sắc thể số 10 có liên quan đến xu hướng giới tính chỉ khi nó được thừa hưởng từ mẹ.

"Công trình của chúng tôi giúp chứng minh rằng gene đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một gay hay một người đàn ông đích thực", Musstanski nói. "Bước tiếp theo là kiểm chứng xem liệu phát hiện này có thể được xác nhận, và xác định những gene đặc biệt đó".

T. An (theo BBC)