Tránh thai bằng cách tính ngày như thế nào?
Các Website khác - 24/05/2005

Tôi 20 tuổi. Chu kỳ kinh là 40 ngày. Xin bác sĩ cho biết từ khi bắt đầu thấy kinh (sau 5 ngày thì hết) thì khoảng bao nhiêu ngày rụng trứng trở lại. Dùng phương pháp tránh thai lịch thời gian như thế nào là thích hợp nhất?

Trả lời: Thực ra phương pháp tránh thai theo lịch chỉ áp dụng được cho người có kỳ kinh đều, vòng kinh khoảng 28- 29 ngày. Nếu không đều và quá dài thì áp dụng phương pháp này không hiệu quả. Ngày rụng trứng thông thường cách kỳ kinh sau là 14 ngày, ngoài ra có thể nhận biết ngày này bằng cách đo thân nhiệt thấy cao hơn, dịch âm đạo ra nhiều và nhày, quánh hơn.... Tránh quan hệ vào ngày trước - trong và sau đó một ngày.

Theo Giới tính tuổi teen