FPT và IBM cùng xây dựng dự án TABMIS
Các Website khác - 21/03/2006
Đại diện FPT và IBM ký kết hợp tác xây dựng TABMIS (FPT)

Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) của Bộ Tài chính vừa được Công ty FPT và IBM ký kết cùng hợp tác xây dựng. Đây là hợp đồng thầu phụ công nghệ thông tin có giá trị lớn nhất từ trước tới nay của một công ty VN.

Dự án này sẽ tích hợp các hệ thống quản lý tài chính riêng lẻ hiện nay thành một hệ thống thông tin thống nhất. Hợp đồng ký kết giữa FPT và IBM sẽ kéo dài 4 năm. Với tư cách là nhà thầu phụ, FPT cung cấp phần cứng, xây dựng hệ thống, đào tạo triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống trên địa bàn toàn quốc cho Kho bạc nhà nước tại 64 tỉnh thành và hơn 600 quận huyện.

Các đơn vị của FPT là Trung tâm dịch vụ ERP, Công ty hệ thống thông tin, Công ty giải pháp phần mềm sẽ cùng tham gia thực hiện hợp đồng này. Đây cũng là những doanh nghiệp FPT trong nhiều năm qua đã hợp tác với Bộ Tài chính và thực hiện thành công các dự án công nghệ thông tin tại Kho bạc nhà nước, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan, Ủy ban chứng khoán, Cục dự trữ quốc gia...

TABMIS được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và có tổng trị giá hợp đồng khoảng 44 triệu USD, nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch trong chấp hành ngân sách và năng lực giải trình của cơ quan tài chính các cấp và hỗ trợ việc ra quyết định đối với các cơ quan quản lý nhà nước. TABMIS được thực hiện theo giao thức trọn gói tích hợp giải pháp phần mềm thương mại sẵn có và nền tảng phần cứng được triển khai trên tòan quốc, từ trung ương tới các tỉnh thành và quận huyện tại địa phương. Hệ thống này cũng sẽ kết nối với bộ, ngành khác để góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững.

N.H.