S-Fone đã dùng thẻ SIM
Các Website khác - 24/11/2005

TT - Từ ngày 25-11, mạng điện thoại di động công nghệ CDMA tại VN là S-Fone sẽ đưa vào sử dụng thẻ SIM. Theo đó, người sử dụng hoàn toàn có thể thay đổi máy đầu cuối, vẫn giữ nguyên số máy của mình mà không cần sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của S-Fone.

Thẻ SIM của S-Fone có thể lưu được 50 tin nhắn và 250 số điện thoại. Bà Hồ Ngọc Yến Phương, giám đốc tài chính S-Telecom (nhà cung cấp mạng S-Fone), cho biết S-Fone hiện nay là mạng di động duy nhất tại VN đồng thời cung cấp cùng lúc dịch vụ cho cả hai loại máy có và không có dùng SIM.

Những người đã từng sử dụng máy S-Fone không dùng SIM trước đây có thể đổi máy có SIM tại các cửa hàng của đơn vị này.

NAM HƯNG