25% du HS trở về được đề bạt chức vụ cao hơn
Các Website khác - 17/01/2006

(VietNamNet) - Trưởng ban điều hành đề án du học bằng Ngân sách Nhà nước (đề án 322) Trương Duy Phúc cho biết như vậy trong hội nghị tổng kết giai đoạn 1 tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Soạn: AM 679009 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến nên tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau ĐH trong và ngoài nước hợp lý hơn. Ảnh: HA

Trong số 2.329 LHS đi học ở nước ngoài (1.581 học sau ĐH và 811 học ĐH), chiếm tỉ lệ cao nhất là các ngành khoa học kỹ thuật (41,49%), khoa học tự nhiên (14,55%), quản lý kinh tế (14,42%)...

57,3% LHS là cán bộ các trường ĐH, 20,2% là cán bộ các viện nghiên cứu. Đến thời điểm này đã có 532 người tốt nghiệp, đa số đã trở về cơ quan cũ công tác.

Ban điều hành đề án 322 đã khảo sát số LHS tốt nghiệp. Gần 100% phản ánh việc học tập ở nước ngoài giúp ích nhiều cho công tác, 42% được tăng lương, 25% được đề bạt, giao nhiệm vụ quan trọng hơn.

Ông Phúc cho biết, giai đoạn từ nay đến 2014, dự kiến sẽ tăng dần chỉ tiêu đào tạo tại các chương trình đào tạo phối hợp (nửa thời gian đào tạo trong nước tại các chương trình liên kết với nước ngoài, nửa thời gian đào tạo ở các cơ sở đối tác nước ngoài) nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện cho các trường ĐH Việt Nam tiếp cận với công nghệ đào tạo của nước ngoài.

Cùng với đó, sẽ nâng cao yêu cầu và chất lượng tuyển sinh đối với cả phương thức đào tạo toàn thời gian khoa học ở nước ngoài và phương thức phối hợp đào tạo, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ cho thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng gặp khó khăn tham dự các đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Để tiện lợi và tránh phiền hà cho LHS, ông Phúc nói rằng, ban điều hành cũng sẽ cải tiến cách quản lý và phục vụ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin.

Hiện tại, Thông tư hướng dẫn quản lý và cấp phát kinh phí dành cho đề án đang được sửa đổi với các dự kiến bổ sung: quy định mức trần học phí đồng thời khuyến khích LHS đăng ký học tập ở các trường có chất lượng cao nhất của các nước; cơ chế cấp học bổng theo các mức khác nhau căn cứ vào trình độ, kết quả thi tuyển của thí sinh; tỷ lệ % trượt giá của các ngoại tệ để chủ động điều chỉnh sinh hoạt phí cho LHS.

  • Hạ Anh