Tuyển sinh Đại học, cao đẳng 2006: Thêm 3 đối tượng được ưu tiên
Các Website khác - 14/01/2006

TT - Về nội dung đề thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết trừ môn ngoại ngữ thi theo phương pháp trắc nghiệm, các môn còn lại đề thi sẽ gồm hai phần: phần bắt buộc đối với tất cả TS và phần TS tự chọn theo chương trình phân ban và không phân ban.

Đối với chương trình phân ban, đề khối A và B ra theo ban khoa học tự nhiên, khối C và D ra đề theo ban khoa học xã hội và nhân văn. Ông Long khẳng định dù TS học theo chương trình nào cũng được tự do lựa chọn trường thi và ngành học theo nguyện vọng.

Trong kỳ thi tuyển sinh THCN, đối tượng tốt nghiệp THCS chỉ xét tuyển, không thi tuyển. Đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, các trường THCN được căn cứ vào kết quả đăng ký dự tuyển vào trường các năm 2004, 2005 và căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2006 để tính toán lựa chọn phương án tuyển sinh theo qui định: nếu số hồ sơ đăng ký dự tuyển không lớn hơn 250% được giao thì thực hiện xét tuyển, không thi tuyển. Nếu số hồ sơ đăng ký dự tuyển lớn hơn 250% chỉ tiêu được giao thì hiệu trưởng có quyền lựa chọn hình thức xét tuyển hay thi tuyển cho phù hợp.

* Bộ GD-ĐT cho biết năm 2006, chỉ tiêu cử tuyển với HS con em các dân tộc thiểu số sẽ được tăng lên 2.560 và hệ dự bị ĐH là 2.710 chỉ tiêu. Hai chỉ tiêu này sẽ tiếp tục được tăng dần trong những năm tới để đến 2010 đạt mỗi hệ là 3.000 HS. Đồng thời sẽ mở rộng vùng tuyển sang khu vực 2, khu vực 1 đối với dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ được đào tạo ở trình độ ĐH, CĐ.

THANH HÀ