Biên soạn SGK phổ thông theo chương trình phân ban
Các Website khác - 12/12/2005

(VietNamNet) - Việc tổ chức thẩm định bộ SGK lớp 10 theo chương trình nâng cao sẽ được thực hiện trong tháng 1/2006 và hoàn thành vào cuối tháng 2/2006. Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Văn Vọng vừa ký báo cáo về quá trình hoàn thiện và thẩm định chương trình, sách giáo khoa (SGK) phổ thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Soạn: AM 647887 gửi đến 996 để nhận ảnh này

(Ảnh Lê Anh Dũng)

Theo đó, Bộ GD - ĐT đang khẩn trương tổ chức hoàn thiện và thẩm định hai bộ SGK lớp 5 và lớp 10 đảm bảo tiến độ đưa triển khai đại trà vào năm học 2006 - 2007.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Văn Vọng cho biết, đối với bộ SGK lớp 10 được thí điểm từ năm học 2003 - 2004 đang được hoàn thiện theo tinh thần tờ trình Thủ tướng Chính phủ về phương án phân ban THPT.

Như vậy, ở cấp THPT có một bộ sách gồm 2 loại: SGK biên soạn theo chương trình chuẩn cho tất cả các môn học và SGK biên soạn theo chiương trình nâng cao cho 8 môn học phân hóa gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

SGK THPT đang được hoàn thiện theo 7 yêu cầu sau: bám sát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; Đối với các môn phân hóa, SGK biên soạn theo chương trình nâng cao đảm bảo sự thống nhất về nội dung, mức độ kiến thức...; Kiến thức đưa vào SGK phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản, tinh giản, sát thực tiễn Việt Nam, hiện đại, tiếp cận với trình độ một số nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, nội dung SGK phải thể hiện sự cân đối giữa lý thuyết với thực hành, giữa cung cấp kiến thức, kỹ năng với luyện tập; Đảm bảo tính liên thông của môn học giữa các lớp, các cấp học tránh trùng lặp, mâu thuẫn; Cấu trúc và nội dung cảu sách phải tạo điều kiện để đổi mới phương pháp dạy và giúp học sinh tiếp tục nâng cao năng lực tự học. Ngôn ngữ, cách diễn đạt trong SGK phải rõ ràng, chuẩn mực phù hợp với đối tượng học sinh là yêu cầu cuối cùng.

Vẫn theo Bộ, bộ SGK lớp 5 (gồm 9 cuốn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục) đã được thí điểm từ năm học 2002 - 2003. Đến nay, đã có 8 trong số 9 cuốn được thẩm định vòng 1 và sách tiếng Việt hiện đang tiến hành thẩm định.

Việc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, các tác giả từng cuốn sách đang tập trung chỉnh sửa đề trình Hội đồng thẩm định vào tháng 2/2006. Bộ khẳng định, bộ SGK lớp 5 sẽ đảm bảo chất lượng và triển khai đúng tiến độ vào năm học tới.

  • Kiều Oanh