Bộ GD-ĐT tiếp tục thanh tra các trường ĐH, CĐ mới thành lập
Các Website khác - 13/10/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Trong năm học vừa qua, Bộ GD-ĐT đã thanh tra tình hình hoạt động của 59 trường ĐH, CĐ thành lập trong giai đoạn 1998-2008.

 

Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, trong năm học 2008-2009, bộ sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tình hình hoạt động (công tác tuyển sinh, đào tạo...) đối với các trường ĐH, CĐ mới được thành lập từ năm 1998 đến nay so với đề án thành lập hoặc nâng cấp trường.

Ngoài ra, bộ sẽ thanh tra việc tuyển sinh, đào tạo sau ĐH của một số cơ sở giáo dục ĐH; thanh tra việc liên kết đào tạo, công tác kiểm định chất lượng, công tác tự đánh giá...

 

Trong năm học vừa qua, Bộ GD-ĐT đã thanh tra tình hình hoạt động của 59 trường ĐH, CĐ thành lập trong giai đoạn 1998-2008.

Theo Th.Thanh/NLĐ