Cán bộ là tiến sĩ ở Hậu Giang được thưởng 40 triệu đồng
Các Website khác - 22/12/2005

HĐND tỉnh Hậu Giang vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài áp dụng kể từ đầu năm 2006. Theo đó, thưởng cho cán bộ, công chức hoàn thành chương trình học đối với thạc sĩ: 25 triệu đồng; tiến sĩ: 40 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa I: 20 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II: 35 triệu đồng.

Người tốt nghiệp đại học tự nguyện về Hậu Giang công tác ít nhất 5 năm được hưởng ngay 100% lương khởi điểm (không qua lương tập sự) và trợ cấp ban đầu 6 triệu đồng, phụ cấp ưu đãi 30% mức lương ngạch bậc hiện hưởng.

Cán bộ khoa học ngoài tỉnh về công tác ở Hậu Giang cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên thì được hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng đối với thạc sĩ, 45 triệu đồng với tiến sĩ, 30 triệu đồng cho bác sĩ chuyên khoa I, 40 triệu đồng cho bác sĩ chuyên khoa II.

(Theo Thanh Niên)