Chất lượng thiết bị dạy học còn hạn chế
Các Website khác - 30/09/2005

TT (Hà Nội) - Tiến độ cung ứng, chất lượng thiết bị dạy học (TBDH) về đến các trường, trình độ và năng lực sản xuất TBDH của các đơn vị trong nước còn những hạn chế. Năng lực của một số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực ở một số địa phương chưa đồng bộ so với yêu cầu bảo quản và sử dụng TBDH. Và cuối cùng, lộ trình triển khai công tác thiết bị cần tiếp tục hoàn thiện.

Đó là những tồn tại mà Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ GD-ĐT) đã thừa nhận khi đánh giá về công tác đầu tư mua sắm TBDH phục vụ triển khai đại trà chương trình lớp 4 và lớp 9 mới trong năm học 2005-2006 tại buổi gặp gỡ các phóng viên sáng 29-9.

THANH HÀ