Đầu tư trên 24 tỉ đồng vào cơ sở vật chất các trường THCN
Các Website khác - 10/11/2005

TT - Theo số liệu khảo sát chưa đầy đủ của Sở GD-ĐT ở 12 trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM, trong năm học 2004-2005 các trường đã sử dụng hơn 24 tỉ đồng kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất.

Trong đó kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách chiếm khoảng 50%, kinh phí dành cho mua sắm trang thiết bị chiếm 1/3 trên tổng kinh phí đầu tư. Mặc dù vậy, cơ sở vật chất của đại bộ phận các trường THCN vẫn còn yếu kém, trang thiết bị kỹ thuật cho đào tạo kỹ năng nghề nghiệp còn vừa thiếu vừa lạc hậu.

Kinh phí đầu tư của Nhà nước mặc dù có tăng lên trong những năm gần đây, nhưng chủ yếu chỉ để khắc phục những mặt yếu kém chứ chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng qui mô đào tạo, nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho HS.

K.LIÊN