Thi thiết kế bài giảng trên máy tính
Các Website khác - 09/11/2005

Một giáo viên trình bày thiết kế bài giảng về môi trường với những hình ảnh, bảng biểu minh họa - Ảnh: M.GIẢNG
TT - Ngày 8-11, gần 30 giáo viên địa lý trên địa bàn TP.HCM đã dự thi “Thao tác và trình bày thiết kế bài giảng môn địa lý THCS trên máy tính” cấp thành phố.

Các giáo viên phải soạn, thiết kế bài giảng trên máy tính và trình bày bài giảng của mình trước hội đồng giám khảo bằng máy chiếu như một tiết lên lớp. Đây là phương thức dạy - học rất hiệu quả bởi yếu tố sinh động trực quan như hình ảnh, bảng biểu, số liệu... kèm theo mỗi bài học, giúp việc tổ chức thảo luận nhóm trong giờ học cũng như việc đánh giá học sinh được hiệu quả, chính xác hơn.

MINH GIẢNG