Học bổng tiến sĩ vật lý trị liệu tại trường ĐH Cardiff, Anh
Các Website khác - 12/09/2005

TTO - Khoa Sức khỏe, trường ĐH Cardiff, xứ Wales, Anh Quốc thông báo cấp một số học bổng bậc tiến sĩ chuyên ngành vật lý trị liệu bao gồm tòan bộ chi phí sinh họat cho nghiên cứu sinh từ 17.000 bảng Anh cho năm thứ nhất, đến 22.000 bảng Anh cho năm thứ ba.

Ứng viên cho học bổng này phải là sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp lọai khá/ giỏi các ngành vật lý trị liệu, sức khỏe. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu.

Ứng viên quan tâm, xin liên lạc/ gửi hồ sơ về:

Dr Valerie Sparkes

Department of Physiotherapy

School of Healthcare Studies

Cardiff University

Ty Dewi Sant, Heath Park

Cardiff CF14 4XN

Tel: 029 2074 6695

Email: sparkesv@cf.ac.uk

Mẫu hồ sơ, xin downoad tại trang: www.cardiff.ac.uk/for/prospective/postgrad/howtoapply/index.html

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2005.

BÁ CHÍNH