Giáo viên cần chú ý đến học sinh yếu kém
Các Website khác - 15/02/2006

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học. Theo đó, giáo viên phải tự chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy ở mỗi tiết học, tuyệt đối không để học sinh yếu kém đứng bên lề mỗi giờ dạy.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường cần khắc phục bệnh thành tích và hình thức. Mỗi nhà trường tự chịu trách nhiệm về việc cụ thể hóa nội dung và phương pháp giảng dạy (kể cả thời lượng, thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi nhà trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc).

Giáo viên không được đưa thêm nội dung ngoài chương trình, sách giáo khoa tạo nên sự quá tải trong giảng dạy nhưng được tăng cường sách tham khảo và có thể nghiên cứu sách tham khảo để lồng ghép vào nội dung giảng dạy cho phù hợp với học sinh. Thày cô giáo cần tổ chức tốt lớp học để mỗi giờ dạy và học sinh động, gắn với thực tế của địa phương.

Các Sở GD&ĐT cần có kế hoạch chỉ đạo đến các cấp quản lý và triển khai đến tất cả các trường tiểu học để kịp thời chỉ đạo từ học kỳ II, năm học 2005-2006. Theo bà Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, văn bản này sẽ góp phần khắc phục triệt để tình trạng "học ngược" hoặc "sáng lớp 6 chiều lớp 1" hay học sinh lớp 3, 4, 5 vẫn mù chữ như đã tồn tại trong thời gian vừa qua.

T.V.