Hỗ trợ tiến sĩ: Hậu Giang: 45 triệu,Thanh Hóa: 10 triệu
Các Website khác - 18/01/2006

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành chính sách hỗ trợ và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XV cũng vừa có nghị quyết về việc hỗ trợ người học sau ĐH.

Cụ thể: cán bộ, công chức đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ ngoài tiền học phí, tài liệu, hỗ trợ đi học... được thưởng 25 triệu đồng/người (đối với thạc sĩ), 40 triệu đồng/người (đối với tiến sĩ), 20 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 1), 35 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 2).

Đối với cán bộ khoa học về tỉnh Hậu Giang công tác, cam kết phục vụ từ năm năm trở lên được hỗ trợ ban đầu với các mức: 30 triệu đồng/người (thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1), 45 triệu đồng/người (tiến sĩ) và 40 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 2).

Theo nghị quyết số 29/2005/ NQ - HĐND kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XV, những người học sau đại học như: tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II được trợ cấp 700.000 đồng/tháng; thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I được trợ cấp 560.000 đồng/tháng.

Tỉnh còn trợ cấp cho người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II là 10 triệu đồng; trợ cấp bảo vệ thành công luận án thạc sĩ; bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I là 5 triệu đồng.

Riêng đối với công chức, viên chức được công nhận chức danh giáo sư sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/người; phó giáo sư được hỗ trợ 10 triệu đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)