Tiến sĩ về Hậu Giang được hỗ trợ 45 triệu đồng
Các Website khác - 18/01/2006

TT (Hậu Giang) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành chính sách hỗ trợ và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: cán bộ, công chức đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ ngoài tiền học phí, tài liệu, hỗ trợ đi học... được thưởng 25 triệu đồng/người (đối với thạc sĩ), 40 triệu đồng/người (đối với tiến sĩ), 20 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 1), 35 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 2).

Đối với cán bộ khoa học về tỉnh Hậu Giang công tác, cam kết phục vụ từ năm năm trở lên được hỗ trợ ban đầu với các mức: 30 triệu đồng/người (thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1), 45 triệu đồng/người (tiến sĩ) và 40 triệu đồng/người (bác sĩ chuyên khoa 2).

THANH TRIỀU