Những con số “cứng” của Chiến lược phát triển giáo dục
Các Website khác - 11/12/2008

 


Năm 2020, 85% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. (Ảnh minh hoạ)

Theo ban biên soạn, Chiến lược phát triển giáo dục sẽ đưa ra những mốc và những con số “cứng” hoạch định cho hướng đi khả thi nhất của giáo dục trong tương lai.

Theo đó, giáo dục mầm non sẽ có những chuyển biến cơ bản để không bị dư luận chỉ trích là ngành giáo dục “bỏ gốc lo ngọn” như hiện nay. Cụ thể, từ nay đến năm 2015, cả nước có khoảng 95% và năm 2020 có 98% trẻ 5 tuổi qua lớp mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp 1. Mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa được phát triển, bảo đảm đến năm 2010 có 80%, năm 2015 có 95% và năm 2020 có 100% số xã, phường có trường, lớp mầm non. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đến năm 2020 sẽ có những chuyển biến cơ bản, trẻ được phát triển hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ với 90% số trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển, tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới mức 10%.

Với bậc học phổ thông, ngành giáo dục đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 có 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập bậc THCS, trong đó có 70% phổ cập đúng độ tuổi và đến năm 2020 sẽ đạt 100%. Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số thanh niên Việt Nam trong độ tuổi đạt trình độ học vấn tương đương THPT.

Về chất lượng, với giáo dục tiểu học phấn đấu 60% số học sinh đạt yêu cầu quốc gia về đọc hiểu vào năm 2010, 75% vào năm 2015 và tăng dần ở những năm tiếp theo. Năm 2020, sẽ có 70% số học sinh được học chương trình tiếng Anh mới từ lớp 3 và đạt mức độ 1 theo chuẩn năng lực ngoại ngữ quốc tế...

Với giáo dục nghề nghiệp, ngành giáo dục đặt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 30% số học sinh tốt nghiệp THPT được học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Với giáo dục thường xuyên, năm 2010 phấn đấu tăng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 trở lên đạt 96%, đến năm 2015 là 97% và 98% vào năm 2020.

Đặc biệt, với giáo dục đại học, sẽ nâng tỷ lệ sinh viên/ vạn dân lên 200 vào năm 2010, lên 300 vào năm 2015 và 450 vào năm 2020. Mở rộng quy mô đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ sinh viên trong các cơ sở ngoài công lập chiếm 40% tổng số sinh viên cả nước.

Về chất lượng, mục tiêu tới năm 2020 sẽ phải có ít nhất 5 trường đại học Việt Nam được xếp hạng trong số 100 trường đại học hàng đầu của khu vực ASEAN và 2 trường đại học đứng trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Theo đó, sinh viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và làm việc sau khi tốt nghiệp. 80% số sinh viên đạt mức 3 tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ quốc tế.

Đến năm 2020, có ít nhất 5% tổng số sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngang bằng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học hàng đầu trong khối ASEAN, 85% số sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động đánh giá đáp ứng được yêu cầu công việc. Về đội ngũ giảng viên, phấn đấu đến năm 2020 có 65% số giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ và 30% là tiến sĩ.

M.M