TP.HCM: nhiều trường THCN chưa tuyển đủ chỉ tiêu
Các Website khác - 08/11/2005

TT - Tính đến nay, 26 trường chuyên nghiệp - sư phạm của TP.HCM tuyển mới được 18.600 HS hệ THCN (đạt khoảng 92,5% chỉ tiêu tuyển sinh 2005).

Một số trường chỉ tuyển được phân nửa chỉ tiêu: hệ TH Trường CĐ bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp (52%), hệ TH Trường Cán bộ TP.HCM (48%), Trường TH DL Công nghệ thông tin Sài Gòn (63%); TH TT Kỹ thuật nghiệp vụ Tây Sài Gòn (60%); hệ TH Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật (15,7%)... Nhiều trường đến nay vẫn còn tiếp tục xét tuyển, chưa khai giảng năm học mới.

Hầu hết các trường THCN công lập đều khó tuyển đủ HS tại TP.HCM, trong khi một số trường ngoài công lập tuyển vượt chỉ tiêu do địa bàn tuyển sinh các trường này mở rộng cả nước.

PHÚC ĐIỀN