Ưu tiên dạy nghề cho HS tốt nghiệp trường dân tộc
Các Website khác - 07/11/2005

(VietNamNet) - Quyết định về chính sách dạy nghề đối với học sinh (HS) dân tộc thiểu số vừa được Chính phủ ban hành. Đối tượng thụ hưởng là HS tốt nghiệp trường THCS và THPT dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được cử tuyển học nghề nội trú, trong đó ưu tiên con em các dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn.

Soạn: AM 611273 gửi đến 996 để nhận ảnh này
HS tốt nghiệp trường dân tộc thiểu số từ năm học này được ưu tiêu học nghề nội trú

 Những HS diện trên được học nghề nội trú tại các cơ sở dạy nghề công lập có đủ điều kiện dạy nghề nội trú được áp dụng cho những nghề với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên.

Đồng thời, được hưởng học bổng, trợ cấp xã hội và các chính sách khác như HS THPT dân tộc nội trú. Đối với đối tượng không có điều kiện học nghề trong thời gian nói trên thì được học nghề theo chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Quyết định cũng nêu rõ: Các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề cho đối tượng quy định được cấp: Kinh phí thực hiện chính sách nội trú đối với HS học nghề và kinh phí dạy nghề.

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp GD - ĐT và dạy nghề được giao hàng năm. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm: Quy định mức chi phí dạy nghề cho HS dân tộc thiểu số nội trú phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện của địa phương; Xây dựng kế hoạch dạy nghề... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề đối với HS.

Về dự toán ngân sách dạy nghề đối với HS dân tộc thiểu số nội trú, trình Chính phủ giao kế hoạch và dự toán ngân sách cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

  • P.V