Tuyển sinh 2009: Giảm chỉ tiêu đào tạo Cao đẳng và Trung cấp
Các Website khác - 25/11/2008

 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, năm 2009 các cơ sở đào tạo được áp dụng các quy định tại Quyết định số 693/QĐ – BGĐT năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2009 và giữ ổn định chỉ tiêu này trong 3 năm đến 2010.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội, đào tạo cho các vùng khó khăn, chỉ tiêu liên kết đào tạo, chỉ tiêu đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai được xác định chung trong tổng chỉ tiêu đào tạo của năm. Tăng thêm chủ yếu dành cho các cơ sở đào tạo có đội ngũ giảng viên được bổ sung trong những năm trước, cơ sở đào tạo mới thành lập.

Đối với các trường ĐH trọng điểm, ưu tiên chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, giảm chỉ tiêu đào tạo cao đẳng, trung cấp.

Tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy xác định rõ số lượng chỉ tiêu đào tạo dành cho các ngành ưu tiên phát triển như nông, lâm, y dược, sư phạm.

Bộ GD-ĐT chỉ xem xét bổ sung chỉ tiêu cho những ngành mới mở trước tháng 3/2009 và được thông báo trong cuốn những điều cần biết. Những ngành mới mở từ tháng 3/2009 trở về sau, chỉ tiêu xét tuyển được xác định trong năm 2010.

Đối với những cơ sở đào tạo tuyển sinh năm 2008 vượt quá 20% số chỉ tiêu đã đăng ký ban đầu sẽ bị trừ vào chỉ tiêu đã xác định của năm 2009.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường gửi đăng ký chỉ tiêu năm 2009 đến năm 2010 trước 30/11. Sau thời gian này, sẽ không xác nhận chỉ tiêu cũng như không thông báo trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009".

Hồng Hạnh