Sinh viên tự học ở nhà chưa đến 3 giờ/tuần/môn
Các Website khác - 05/11/2005

(VietNamNet) - Theo TS Vũ Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP.HCM), qua hỏi ý kiến của gần 3.000 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM  tỷ lệ giờ học tại lớp của sinh viên theo tự khai ở mức rất cao (khoảng 90% trở lên) nhưng thời gian sinh viên làm việc ở nhà để chuẩn bị cho môn học lại ở mức không cao.

 

Soạn: AM 608345 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bình quân, số giờ tự học tại nhà của sinh viên cho mỗi môn học chưa đến 3 giờ/tuần. Trong đó,  có đến 51,2% sô sinh viên tự khai có thời gian học tại nhà từ 2 giờ trở xuống, 39,3% học từ 1-2 giờ/tuần; 11,9% tự học dưới 1 giờ/tuần.

 

Theo hướng dẫn của các trường ĐH trên thế giới để chuẩn bị tốt cho một tiết học trên lớp thì thời gian làm việc ở nhà tối thiểu phải là 2 giờ, tức 6 giờ/tuần cho một môn học có số tiết lên lớp là 3 tiết/tuần. Điều này cho thấy sinh viên hiện nay vẫn học tập 1 cách thụ động, chủ yếu dựa vào bài giảng của thầy cô trên lớp.

 

Nhình chung sinh viên có ý kiến đánh giá về sự cần thiết của các môn học ở mức trung bình khá và có đến 11% tổng số sinh viên không chọn các môn học được đánh giá nếu không bị bắt buộc.

 

  • Cam Lu