120 triệu USD cho dự án truyền tải điện miền Bắc
Các Website khác - 13/12/2005

Hôm qua (ngày 12/12) Tổng công ty Điện lực VN (EVN) chính thức vay lại của Bộ Tài chính 120 triệu USD để thực hiện dự án truyền tải điện miền Bắc. Đây là nguồn vốn vay thông thường của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) với thời hạn 25 năm gồm 5 năm ân hạn.

Nhân viên kiểm tra đường dây. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là lần đầu tiên EVN cũng như Chính phủ VN sử dụng nguồn vốn vay của ADB từ nguồn vốn vay thông thường. Do vậy, hiệu quả đầu tư của dự án truyền tải điện miền Bắc sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng nguồn vốn vay thương mại này của Chính phủ.

Lãi suất và phí vay chuyển ngang cộng với phí cho vay lại trong nước 0,2%/năm. Cơ quan quản lý nguồn vốn cho vay lại được chỉ định là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Nguồn vốn vay ADB thông qua Bộ Tài chính là một trong số các nguồn vốn được EVN sử dụng để đầu tư chủ yếu cho một nhóm các tiểu dự án để mở rộng và nâng cấp hệ thống truyền tải 500 kV và 220 kV bổ sung và nâng cấp Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống và tăng cường hiệu quả của các nhà máy điện hiện nay và trong tương lai.

M.K.