2 tháng đầu năm: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vượt 1,3 tỉ USD
Các Website khác - 28/02/2006

2 tháng đầu năm: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vượt 1,3 tỉ USD

Tin từ Bộ KH&ĐT ngày 27.2, trong số 1,3 tỉ USD nói trên, vốn đăng ký của 113 dự án mới đăng ký là 1,184 tỉ USD và vốn tăng thêm của 38 dự án khoảng 135 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (khoảng 900 triệu USD).

TPHCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI trong 2 tháng qua (645 triệu USD), kế đó là Hà Nội (415 triệu USD) và Đồng Nai (98 triệu USD).

Đ.C