50% doanh nghiệp vi phạm đăng ký kinh doanh
Các Website khác - 30/08/2005

Đó là kết quả kiểm tra trong tháng 8 của Đoàn kiểm tra liên ngành - Sở Thương mại về giấy phép đăng ký kinh doanh ở các công ty TNHH và Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP HCM.

Đoàn đã kiểm tra sau thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại 222 công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân. Kết quả có đến 115 đơn vị, chiếm hơn 50% là không hoạt động tại trụ sở đăng ký, thiếu biển hiệu và không báo cáo tài chính, bố cáo thành lập.

Chỉ riêng kiểm tra tại 113 cơ sở, có đến 97 cơ sở kinh doanh vi phạm trong hoạt động dịch vụ Internet, karaoke, quảng cáo, phòng trọ, cho thuê và bán đĩa CD.

Minh Tâm